Shinobu Yomi

Members
  • 29
    Chương đã đăng
  • 9
    Đang theo dõi
Tên cũ:
  • Mibikimeji
  • Mibiki M

Chả có gì đặc sắc

Ngày sinh: 23/12/2000
Nghề nghiệp: Lưu học sinh
Sở thích: Anime, Light Novel, một chút game và nghe nhạc.
Tham gia: 08/03/2017
1Truyện đã đăng
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
1Truyện đang tham gia
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối: