Shinou Yomi

Members
  • 303
    Chương đã đăng
  • 10
    Đang theo dõi
Tên cũ:
  • Shinobu Yomi
  • Mibikimeji
  • Mibiki M

何か良い事があったようですね。

Ngày sinh: 01/01/2000
Sở thích: Anime, Light Novel, một chút game và nghe nhạc.
Tham gia: 08/03/2017
4Truyện đã đăng
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
Truyện dịch
Nidome no Yuusha
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
5Truyện đang tham gia
Truyện dịch
Cám dỗ của Thanatos
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối: