karuta2323

Members
  • 0
    Chương đã đăng
  • 0
    Đang theo dõi
Cần senpai chỉ dạy về dịch truyện, k tính phí :)
Ngày sinh: 20/02/2003
Nghề nghiệp: Học sinh
Sở thích: Yaoi-Truyện-Lighnovel-
Tham gia: 30/09/2018
0Truyện đã đăng
Không có truyện nào
0Truyện đang tham gia
Không có truyện nào