thewanderer

Members
  • 1
    Chương đã đăng
  • 89
    Đang theo dõi

Lang thang đi khắp thế gian

Ngày sinh: 20/02/2003
Nghề nghiệp: Quý bửu
Sở thích: chơi cờ, anime/manga/LN, simp vtuber
Tham gia: 23/09/2018
1Truyện đã đăng
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
0Truyện đang tham gia
Không có truyện nào