Kansaimiyaki

Members
  • 0
    Chương đã đăng
  • 0
    Đang theo dõi
Hay ghét người nhưng không thích bị người ghét ~
Ngày sinh: 25/05/1995
Nghề nghiệp: Disigher
Sở thích: Viết truyện, vẽ, chơi thể thao, ngắm sao . . . một mình
Tham gia: 15/09/2018
0Truyện đã đăng
Không có truyện nào
0Truyện đang tham gia
Không có truyện nào