Orcblog

Members
  • 33
    Chương đã đăng
  • 8
    Đang theo dõi
Tên cũ:
  • Escanor
Đeo kính đẹp trai, không thích đực hai phai với cú có gai. Thích làm mọi thứ liên quan đến gái, trừ giả gái và làm gái.
Ngày sinh: 07/12/1996
Nghề nghiệp: Làm trai bao, chỉ bao gái không bao trai
Sở thích: Ngủ, nhưng vừa đủ chứ không phải ngàn thu
Tham gia: 11/09/2018
1Truyện đã đăng
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
0Truyện đang tham gia
Không có truyện nào