Holy's Tomb raider

Members
 • 1
  Truyện đã đăng
 • 2
  Tham gia
 • 9
  Chương đã đăng
 • 4
  Đang theo dõi
Tên cũ:
 • Holy.grave member
 • ldacombat2244466
(Cựu)Đội trưởng 1 đội Hội đào mộ, hiện tại đã ẩn cư.....
Ngày sinh: 08/11/2000
Nghề nghiệp: Thánh đào mộ;translator(ducanh le)
Sở thích: đào mộ
Tham gia: 03/09/2018
Tên truyện Tình trạng Lần cuối
Sidei Town Truyện sáng tác
Đang tiến hành
Tên truyện Tình trạng Lần cuối
Ragnarok Truyện sáng tác
Đã hoàn thành
Đang tiến hành