Holy's Tomb raider

Members
  • 4
    Chương đã đăng
  • 12
    Đang theo dõi
Tên cũ:
  • Holy.grave member
  • ldacombat2244466

(Cựu)Đội trưởng 1 đội Hội đào mộ, hiện tại đã ẩn cư....

Ngày sinh: 08/11/2000
Nghề nghiệp: Thánh đào mộ; (cựu)translator....
Sở thích: đào mộ
Tham gia: 03/09/2018
0Truyện đã đăng
Không có truyện nào
2Truyện đang tham gia
Truyện sáng tác
Ragnarok
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối: