Zltyhy2004

Members
  • 0
    Chương đã đăng
  • 82
    Đang theo dõi
Bán hikimori ở nhà cả ngày (trừ khi đi học :v)
Ngày sinh: 24/09/2004
Nghề nghiệp: Học sinh c3
Sở thích: Đọc manga, light novel, xem anime, mong muốn dịch light novel nhưng trình kém :(
Tham gia: 02/09/2018
0Truyện đã đăng
Không có truyện nào
0Truyện đang tham gia
Không có truyện nào