Muttsurini

Members
  • 48
    Chương đã đăng
  • 308
    Đang theo dõi

bʁɑᴉƨԍ ϝμԍ ƨnuˋ bʁɑᴉƨԍ ϝμԍ ɼoɼᴉ

Γoɼᴉ ᴉƨ ϝμԍ ƨnu ϝμɑϝ ʁԍbԍɼƨ qɑʁĸuԍƨƨ

Γoɼᴉ pʁᴉuმ ϝμԍ ɼᴉმμϝ ϝo ϝμᴉƨ ʍoʁɼq

Γoɼᴉ ᴉƨ ɼoʌԍˋ ɼoɼᴉ ᴉƨ ɼᴉɻԍ

 

Tui chỉ ghi lung tung cho mục này đỡ trống trãi thôi :)

Ngày sinh: 26/12/2002
Sở thích: Những thứ dễ thương đặc biệt là loli
Tham gia: 01/09/2018
2Truyện đã đăng
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
0Truyện đang tham gia
Không có truyện nào