Dawn Of Life

Members
  • 8
    Chương đã đăng
  • 28
    Đang theo dõi

Nổi lên rồi.

Ngày sinh: 15/09/2003
Nghề nghiệp: Sắp lên sinh viên
Sở thích: Dạo quanh các box, và hít Drama khi có.
Tham gia: 29/08/2018
1Truyện đã đăng
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
1Truyện đang tham gia
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối: