Dawn Of Life

Members
  • 6
    Chương đã đăng
  • 29
    Đang theo dõi

Đang chìm.

Sẽ không nổi trở lại sau một thời gian dài.

Ngày sinh: 15/09/2003
Nghề nghiệp: Học sinh
Sở thích: Dạo quanh các box, và hít Drama khi có.
Tham gia: 29/08/2018
1Truyện đã đăng
1Truyện đang tham gia
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối: