Dawn Of Life

Members
  • 6
    Chương đã đăng
  • 33
    Đang theo dõi

Chào mừng đến với mục thông tin chẳng có gì đặc biệt, mà có khi ghi thế này có thể sẽ khiến cái đoạn văn dài dòng không có đặc biệt gì này trở nên đặc biệt hơn cái không đặc biệt mà các bạn vẫn đang thấy ở một kẻ không đặc biệt như tôi.

Ngày sinh: 15/09/2003
Nghề nghiệp: Chắc mọi người đều biết :)
Sở thích: Dạo quanh các box, và hít Drama khi có.
Tham gia: 29/08/2018
1Truyện đã đăng
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
1Truyện đang tham gia
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối: