G4bYgaB

Members
  • 50
    Chương đã đăng
  • 41
    Đang theo dõi
Tên cũ:
  • Gabapat
  • Gab
  • GabrielChan
  • GabrielakaMr11

Hụt và trúng là thứ luôn đi với từng hành động của thanh niên tên Gab. Anh ấy vừa có thể hành sấp mặt những kẻ giỏi nhất nhưng cũng có thể bị mấy thằng yếu nhất hành lại (tất nhiên tỉ lệ "có thể" đó <0.001%)

Nghề nghiệp: Học sinh
Sở thích: GAMES GAMES GAMES GAMES!!!!!
Tham gia: 24/08/2018
3Truyện đã đăng
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
0Truyện đang tham gia
Không có truyện nào