Lapillus

Members
  • 70
    Chương đã đăng
  • 25
    Đang theo dõi

Just a pebble along the way

Ngày sinh: 23/12/1995
Sở thích: idolm@ster
Tham gia: 14/08/2018
10Truyện đã đăng
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện dịch
Parasite in Love
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
Truyện dịch
Adachi & Shimamura
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện dịch
Starting Over
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
Truyện dịch
Hello, Hello and Hello
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
Truyện dịch
Your Story
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
Truyện dịch
Cross Road: In Their Cases
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
Truyện dịch
Azure and Claude
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
0Truyện đang tham gia
Không có truyện nào