lamlai123

Moderators
  • 32
    Chương đã đăng
  • 3
    Đang theo dõi
Tìm mục đích sống trong cuộc sống, để sống một cuộc sống thực sự. (Nghe vừa Deep & Stupid nhờ...)
Nghề nghiệp: Tác giả OLN trên Hako, Nhân viên làm công ăn lương ngoài đời.
Sở thích: Lore and Shjt...
Tham gia: 22/02/2017
1Truyện đã đăng
Truyện sáng tác
The Gaia Project
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
0Truyện đang tham gia
Không có truyện nào