Claudius

Members
  • 141
    Chương đã đăng
  • 2
    Đang theo dõi
Lang thang muôn nơi để tìm vùng đất thuộc về mình
Ngày sinh: 16/07/1996
Nghề nghiệp: Học viên
Sở thích: Đọc manga, LightNovel và xem Anime
Tham gia: 20/02/2017
5Truyện đã đăng
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện dịch
Dragoon
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
0Truyện đang tham gia
Không có truyện nào