Baka-san

Members
  • 0
    Chương đã đăng
  • 14
    Đang theo dõi
Tên cũ:
  • Gorikrase Kalsei
  • Baka-san2000
Một tên ngốc <(")
Nghề nghiệp: Mổ phím lúc rảnh
Sở thích: Bóp dé người đọc, ném con pika vô lão Múi
Tham gia: 20/02/2017
0Truyện đã đăng
Không có truyện nào
0Truyện đang tham gia
Không có truyện nào