Baka-san

Members
  • 1
    Chương đã đăng
  • 16
    Đang theo dõi
Tên cũ:
  • Gorikrase Kalsei
  • Baka-san2000
Một tên ngốc <(")
Nghề nghiệp: Mổ phím lúc rảnh
Sở thích: Bóp dé người đọc, ném con pika vô lão Múi
Tham gia: 20/02/2017
1Truyện đã đăng
Truyện sáng tác
Rosali tặng nàng
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
0Truyện đang tham gia
Không có truyện nào