Baka-san

Members
 • 0
  Truyện đã đăng
 • 0
  Tham gia
 • 0
  Chương đã đăng
 • 16
  Đang theo dõi
Tên cũ:
 • Gorikrase Kalsei
 • Baka-san2000
Một tên ngốc <(")
Nghề nghiệp: Mổ phím lúc rảnh
Sở thích: Bóp dé người đọc, ném con pika vô lão Múi
Tham gia: 20/02/2017
Tên truyện Tình trạng Lần cuối
Không có truyện nào
Tên truyện Tình trạng Lần cuối
Không có truyện nào