darkaizen

Members
  • 11
    Chương đã đăng
  • 40
    Đang theo dõi
Ngày sinh: 01/11/2003
Nghề nghiệp: Học sinh
Sở thích: Manga, lightnovel ,.....
Tham gia: 31/07/2018
1Truyện đã đăng
Truyện dịch
Running Away From The Hero!
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
0Truyện đang tham gia
Không có truyện nào