• 0
    Chương đã đăng
  • 139
    Đang theo dõi
Tên cũ:
  • CZ2128 Delta
  • Kirisaki Chitoge
  • Oreki Houtarou
  • OrekiHoutarou145

Sống chết cùng Red!!!! 

Ngày sinh: 14/05/2003
Nghề nghiệp: Thất nghiệp
Sở thích: Novel và một chút Arknights
Tham gia: 29/07/2018
0Truyện đã đăng
Không có truyện nào
0Truyện đang tham gia
Không có truyện nào