Lua Reil

Members
  • 88
    Chương đã đăng
  • 149
    Đang theo dõi
Tên cũ:
  • Reil

Tín đồ của Gender Bender + Shoujo Ai(Yuri).

Cũng là tín đồ của RomCom.

Ăn tạp có chọn lọc, không ăn mặn. 

Là người theo chủ nghĩa thông minh.

Là người có lối suy nghĩ tiêu cực.

Hiên tại: Đang có xu hướng lâm vào con đường Shoujo ai(Yuri) thuần.

Ngày sinh: 14/11/2001
Nghề nghiệp: Sinh viên
Sở thích: Đọc wn, ln, manga. Xem anime.
Tham gia: 29/07/2018
3Truyện đã đăng
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
0Truyện đang tham gia
Không có truyện nào