AkaNeko

Members
  • 240
    Chương đã đăng
  • 0
    Đang theo dõi
Tên cũ:
  • raiki

Chỉ là một tên dịch truyện chạy bằng đam mê, đã từng đạt được huy hiệu like bạc trên hentaivn.net (link acc: https://hentaivn.net/user-46519) và là người làm ra video tường nhà của facebook page 3ktan
Còn giờ thì chỉ dịch wn và ln, manga lâu lâu rảnh mới làm đc :))
Gaaaaaaaaaaaaaaaaaaaawr~

Sở thích: Ăn cơm, uống nước, hít oxy, còn thiếu gì không ta... à hết rồi ^^
Tham gia: 27/07/2018
9Truyện đã đăng
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
Truyện dịch
Sacchi Sarenai Rule Breaker
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
Truyện dịch
Phá Giới Nhãn Yuuri
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện dịch
Overlord
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
1Truyện đang tham gia
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối: