KuroShii

Members
  • 23
    Chương đã đăng
  • 25
    Đang theo dõi
Tên cũ:
  • KuroMShiron
  • Soshiro
  • Nguyễn Cường

Một con nghiện Rom-Com.

 

 
Ngày sinh: 28/11/2002
Sở thích: Rom-Com và Rom-Com
Tham gia: 14/07/2018
1Truyện đã đăng
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
1Truyện đang tham gia
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối: