• 0
    Chương đã đăng
  • 8
    Đang theo dõi
Tên cũ:
  • Kagebnodachi
Still gei :))
Nghề nghiệp: Đánh-giá-viên trên pỏnhub
Sở thích: Quẹt chì trên mọi địa hình
Tham gia: 07/07/2018
0Truyện đã đăng
Không có truyện nào
1Truyện đang tham gia
Truyện sáng tác
Tổ Đội Anh Hùng
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối: