Kid Dawn | Rich By Brick

Members
  • 0
    Chương đã đăng
  • 11
    Đang theo dõi
Tên cũ:
  • Kiddy | Give Me Brick!
  • Kid Dora

Chuyên ngồi đợi gạch nơi sa trường. Chủ tịch Hội thích ăn gạch một thành viên.

Nghề nghiệp: Nhân viên thu gom gạch đá hako
Sở thích: Ăn gạch. Ăn thật nhiều gạch. Gạch Gạch Gạch!
Tham gia: 06/07/2018
0Truyện đã đăng
Không có truyện nào
0Truyện đang tham gia
Không có truyện nào