Never give up

Members
  • 3
    Chương đã đăng
  • 78
    Đang theo dõi
Kẻ tôn sùng gạch. Cả đời tìm kiếm gạch chất lượng. Yêu màu đen.
Nghề nghiệp: Sinh viên
Sở thích: Viết và đọc OLN cả đỡ gạch nữa
Tham gia: 03/07/2018
3Truyện đã đăng
Truyện sáng tác
Quỷ hút máu
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện sáng tác
Tâm sự cuối cùng [Oneshot]
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
0Truyện đang tham gia
Không có truyện nào