Nguyễn Trần Anh Khoa

Members
  • 248
    Chương đã đăng
  • 116
    Đang theo dõi

6.41 The sense of the world must lie outside the world

Ngày sinh: 30/10/2000
Nghề nghiệp: Sinh viên
Sở thích: Visual Novel, Light Novel, Manga, Visual Novel, Gacha Games
Tham gia: 21/11/2016
1Truyện đã đăng
Truyện dịch
Shimotsuki wa Mob ga Suki
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
2Truyện đang tham gia
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối: