Langtudien13

Members
  • 323
    Chương đã đăng
  • 7
    Đang theo dõi
Dâu bể trôi qua một tiếng cười, để mặc đôi bờ mải miết xuôi, theo sóng dập dềnh mà thương nhớ...
Nghề nghiệp: Ông chú trung niên chán đời thừa tiền thiếu niềm vui
Sở thích: Manga, Anime, Dota2, Techies, trồng cây, nuôi thú
Tham gia: 03/07/2018
7Truyện đã đăng
Truyện sáng tác
Avernus
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện dịch
Release That Witch
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
Truyện dịch
The Sword Of Dawn
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện sáng tác
Kiếp sau?!
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
3Truyện đang tham gia
Truyện dịch
Lord of Mysteries
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối: