SuperGalaxy

Members
  • 0
    Chương đã đăng
  • 32
    Đang theo dõi
Đừng có nhìn, không có gì để nhìn đâu (^-^)
Ngày sinh: 12/08/2000
Nghề nghiệp: Sinh viên ở PTIT Hà Nội
Sở thích: Anime, manga, Trans LN, Loli. Chơi Honkai Impact 3, LOL,.....
Tham gia: 01/07/2018
0Truyện đã đăng
Không có truyện nào
0Truyện đang tham gia
Không có truyện nào