Pandemonium

Members
  • 0
    Chương đã đăng
  • 64
    Đang theo dõi
Tên cũ:
  • hoangf97
Từng rất thích xem anime nhưng dần chuyển sang manga rồi chuyển sang LN,WN. Thích đọc isekai có main nữ hoặc main nam có harem loli
Ngày sinh: 18/03/2003
Nghề nghiệp: Bán hành ở thế giới khác
Sở thích: Đọc LN,WN
Tham gia: 25/06/2018
0Truyện đã đăng
Không có truyện nào
0Truyện đang tham gia
Không có truyện nào