nekooooonya

Members
  • 76
    Chương đã đăng
  • 110
    Đang theo dõi
Tham gia: 06/06/2018
9Truyện đã đăng
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện dịch
Hakuyoku no Polaris
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện dịch
Aoi Kotori, Akai Tori
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
Truyện dịch
God of cooking
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện dịch
Trái tim người máy
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
4Truyện đang tham gia
Truyện dịch
23:11
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện dịch
Million Dollar Bill
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối: