Call me Shya!

Members
  • 22
    Chương đã đăng
  • 47
    Đang theo dõi
Tên cũ:
  • (ノ♯`△´)ノ~’┻━┻
  • 雪の花
  • cungaminoan-sama
The world so beautiful... And life is painful...
Sở thích: Rom-Com hay Drama? Hmm...
Tham gia: 02/02/2017
3Truyện đã đăng
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
Truyện dịch
One Man Army
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
1Truyện đang tham gia
Truyện dịch
Amaterasu wa Kaku Katariki
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối: