Trà Hết Hạn

Members
  • 27
    Chương đã đăng
  • 31
    Đang theo dõi

Là một người màu mè. Hay hứa lèo.
Tự dưng thèm món xxx ghê, cơ mà không muốn bỏ tiền ra. (cũng không có tiền để bỏ)

Đã thành công cai nghiện chữi thề và văng tục! Mục tiêu tiếp theo, cai nghiện mấy con bạn!

Ngày sinh: 13/09/2000
Nghề nghiệp: Đang bảo trì năng lượng phòng khi thế giới cần
Sở thích: Hít Drama, ăn chùa, uống chùa, đọc truyện chùa O_O
Tham gia: 23/05/2018
2Truyện đã đăng
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
0Truyện đang tham gia
Không có truyện nào