TatsumiYuuki

Members
  • 0
    Chương đã đăng
  • 1
    Đang theo dõi

Tôi là một kẻ muốn thấu những điều thẳm sâu: như thế giới bên trong mình và trong những con người. Đó là lí do mà tôi sống, yêu và viết. Giữa cuộc đời ở đây và tháng năm này.

Ngày sinh: 28/07/2019
Nghề nghiệp: Freelancer
Sở thích: Viết là một thói quen dễ thương
Tham gia: 13/05/2018
0Truyện đã đăng
Không có truyện nào
0Truyện đang tham gia
Không có truyện nào