Okita-chan

Members
  • 0
    Chương đã đăng
  • 64
    Đang theo dõi
Tên cũ:
  • Tp008
Một thằng hay ATSM, có mong muốn được sang thế giới khác với lí do éo muốn học nữa.
Ngày sinh: 15/11/2004
Nghề nghiệp: Có đếch đâu, à nhầm, là translator cho ShirayukiTeam
Sở thích: Đọc LN và OLN, viết OLN
Tham gia: 07/05/2018
0Truyện đã đăng
Không có truyện nào
2Truyện đang tham gia
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối: