laiyar

Members
  • 17
    Chương đã đăng
  • 166
    Đang theo dõi
Tham gia: 27/04/2018
0Truyện đã đăng
Không có truyện nào
6Truyện đang tham gia
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện dịch
Dragon-san Wants a Friend
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện dịch
Dragon's Bloodline
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối: