laiyar

Members
  • 94
    Chương đã đăng
  • 185
    Đang theo dõi
Tham gia: 27/04/2018
1Truyện đã đăng
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
6Truyện đang tham gia
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện dịch
Dragon's Bloodline
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện dịch
Dragon-san Wants a Friend
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối: