Murasaki

Members
  • 93
    Chương đã đăng
  • 18
    Đang theo dõi
Dịch truyện vì thèm truyện, và vì hổng có ai dịch truyện tui thích T^T
Tham gia: 23/04/2018
4Truyện đã đăng
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện dịch
Hero x Maou
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
1Truyện đang tham gia
Truyện dịch
Kuishinbo Elf
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối: