Pounder 1

Members
  • 4
    Chương đã đăng
  • 43
    Đang theo dõi
Tên cũ:
  • Kurosaki (DJ KOHARU)
  • kanto69

1 rhythm gamer bình thường với những con game dân ta gần như không biết <(") có thể trans Eng ở mức tạm

Ngày sinh: 19/07/2002
Nghề nghiệp: học sinh <(")
Sở thích: cày game (hầu hết là rhythm game)
Tham gia: 21/04/2018
1Truyện đã đăng
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
2Truyện đang tham gia