Gianghonoo

Members
  • 0
    Chương đã đăng
  • 39
    Đang theo dõi
Chỉ là một người qua đường thôi, hãy nhớ lấy!
Ngày sinh: 31/12/2001
Nghề nghiệp: Ăn hại
Sở thích: LN, Anime, Manga, chơi đồ chơi =))
Tham gia: 19/04/2018
0Truyện đã đăng
Không có truyện nào
0Truyện đang tham gia
Không có truyện nào