Goblin12

Members
  • 3
    Chương đã đăng
  • 2
    Đang theo dõi
Ngày sinh: 27/11/2000
Sở thích: Anime, light novel, web novel, Manga.,
Tham gia: 16/04/2018
2Truyện đã đăng
Truyện dịch
Bocchi Tenseiki
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
0Truyện đang tham gia
Không có truyện nào