Aiche - Lone Wolf

Members
  • 0
    Chương đã đăng
  • 0
    Đang theo dõi
Mình thích thì mình trans thôi~ thân làm thân chịu, ngồi trans sẽ mệt, mệt lại đi ngủ. Tuyển edit nữ làm không công trọn đời <3 mà...chắc không ai ứng đâu :kek:
Ngày sinh: 12/05/1997
Nghề nghiệp: Freelancing mọi mặt trận
Sở thích: Ngủ
Tham gia: 14/04/2018
0Truyện đã đăng
Không có truyện nào
4Truyện đang tham gia
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện dịch
The Lazy Swordmaster
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối: