Ernesty

Members
 • 0
  Truyện đã đăng
 • 0
  Tham gia
 • 0
  Chương đã đăng
 • 3
  Đang theo dõi
Sở thích: xem LN, Manga, Anime, có khả năng cân luôn ENG nều cần thiết(VD: đang đọc/xem đến phần hay mà đứt gánh hoặc bị drop). Mẫn cảm với CN-Animation, CN-Movie, trừ những phim kinh điển
Tham gia: 12/04/2018
Tên truyện Tình trạng Lần cuối
Không có truyện nào
Tên truyện Tình trạng Lần cuối
Không có truyện nào