Ernesty

Members
  • 0
    Chương đã đăng
  • 23
    Đang theo dõi
Sở thích: xem LN, Manga, Anime, có khả năng cân luôn ENG nều cần thiết(VD: đang đọc/xem đến phần hay mà đứt gánh hoặc bị drop). Mẫn cảm với CN-Animation, CN-Movie, trừ những phim kinh điển
Tham gia: 12/04/2018
0Truyện đã đăng
Không có truyện nào
0Truyện đang tham gia
Không có truyện nào