bachtai

Members
  • 0
    Chương đã đăng
  • 21
    Đang theo dõi
Tên cũ:
  • nhokbachtai9
Bạch Tấn Tài
Ngày sinh: 28/04/1999
Nghề nghiệp: Sinh viên
Sở thích: Game-Manga-Anime-Novel
Tham gia: 31/03/2018
0Truyện đã đăng
Không có truyện nào
0Truyện đang tham gia
Không có truyện nào