Reppu

Members
  • 27
    Chương đã đăng
  • 5
    Đang theo dõi
A lazzy asshole
Nghề nghiệp: A lazzy asshole
Sở thích: Kick names, take ass. And some of touhou wifu
Tham gia: 20/03/2018
2Truyện đã đăng
Truyện sáng tác
Legend of high tag ISEKAI
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
Truyện sáng tác
Extra Manic
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
0Truyện đang tham gia
Không có truyện nào