Mưa Đom Đóm

Members
  • 0
    Chương đã đăng
  • 12
    Đang theo dõi
Tên cũ:
  • Cà Phê Sữa Đá

Mị muốn viết truyện, nhưng chẳng thể nặn ra chữ nào cả.
Cứ viết, rồi xóa. Viết, và xóa.
Mị mệt vcl rồi.
Mị đéo thèm quan tâm gì nữa.

Ngày sinh: 12/10/1000
Nghề nghiệp: Chấm.
Sở thích: Chấm.
Tham gia: 14/03/2018
0Truyện đã đăng
Không có truyện nào
0Truyện đang tham gia
Không có truyện nào