Young Fiction

Members
  • 15
    Chương đã đăng
  • 9
    Đang theo dõi
Tên cũ:
  • Hikaru fiction universe

Reality is often disappointing. That is, it was. In my novel, reality can be whatever I want.

Ngày sinh: 21/02/1999
Nghề nghiệp: A regular college student.
Sở thích: Super Heroes.
Tham gia: 14/03/2018
1Truyện đã đăng
Truyện sáng tác
Nhà du hành
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
0Truyện đang tham gia
Không có truyện nào