my name is zero

Members
  • 0
    Chương đã đăng
  • 137
    Đang theo dõi
Bình thường thôi
Ngày sinh: 20/08/1998
Nghề nghiệp: Công nhân
Sở thích: Đọc truyện xem anime vs tìm hiểu các loại máy móc, đồ công nghệ
Tham gia: 07/03/2018
0Truyện đã đăng
Không có truyện nào
0Truyện đang tham gia
Không có truyện nào