Arteria

Members
  • 20
    Chương đã đăng
  • 15
    Đang theo dõi
Tên cũ:
  • Anchora

A little vampire :3

My YOASOBI Short Story Collection:

1. Yume no Shizuku to Hoshi no Hana

2.Ngày tận thế, và khúc ca tạm biệt.

3.Tabun (Probably)

Tham gia: 03/03/2022
5Truyện đã đăng
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện dịch
Tabun (Probably)
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
5Truyện đang tham gia
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối: