Loretta

Members
  • 42
    Chương đã đăng
  • 93
    Đang theo dõi
RIP my.....
Ngày sinh: 14/08/2001
Nghề nghiệp: Nope
Sở thích: Light novel, manga, visual novel, game
Tham gia: 15/02/2018
2Truyện đã đăng
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
3Truyện đang tham gia
Truyện dịch
Liar Liar
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
Truyện sáng tác
Ragnarok
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối: