meganesane

Members
  • 21
    Chương đã đăng
  • 46
    Đang theo dõi
yes Delay no Drop và dù không phải là lolicon nhưng sẽ không ngần ngại dịch mấy bộ đầy loli
Sở thích: Coi Drama trừ Drama của mình ra
Tham gia: 13/02/2018
2Truyện đã đăng
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
0Truyện đang tham gia
Không có truyện nào