meganesane

Members
 • 1
  Truyện đã đăng
 • 1
  Tham gia
 • 21
  Chương đã đăng
 • 41
  Đang theo dõi
yes Delay no Drop và dù không phải là lolicon nhưng sẽ không ngần ngại dịch mấy bộ đầy loli
Sở thích: Coi Drama trừ Drama của mình ra
Tham gia: 13/02/2018
Tên truyện Tình trạng Lần cuối
Đang tiến hành
Tên truyện Tình trạng Lần cuối
Đang tiến hành