vn2202

Members
  • 36
    Chương đã đăng
  • 59
    Đang theo dõi
Thiếu muối
Ngày sinh: 22/02/2000
Nghề nghiệp: Sinh viên
Sở thích: Viết, Code, Tính toán.
Tham gia: 09/02/2018
4Truyện đã đăng
Truyện sáng tác
[One shot] Thanh tìm kiếm
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
Truyện sáng tác
[Oneshot] LEAF
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
Truyện sáng tác
2018: Age of Magic
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện sáng tác
[Oneshot] Nhà vua xứ Marot
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
1Truyện đang tham gia
Truyện sáng tác
Ragnarok
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối: