MikeGotHyped

Members
  • 0
    Chương đã đăng
  • 20
    Đang theo dõi

Tự chấm 10 điểm vì luôn lạc quan, yêu đời, chăm chỉ, cầu tiến,... (có bao nhiêu đức tính mang hết ra đây :v)
+Nếu đọc truyện thì luôn đánh giá cao công sức của nhóm dịch và tác giả.
+Nếu dịch truyện thì luôn drop- nhầm, luôn ra chương chăm chỉ :3

Nghề nghiệp: Học sinh (NEET lâu năm)
Sở thích: Loli- ấy nhầm, Lofi =)) (Tha iem Cục trưởng ơi)
Tham gia: 13/01/2022
0Truyện đã đăng
Không có truyện nào
0Truyện đang tham gia
Không có truyện nào