KunDior

Members
  • 26
    Chương đã đăng
  • 37
    Đang theo dõi
Tên cũ:
  • Grauer Drache
  • KunDior

Thích thì dịch hông thích thì drop.

Nghề nghiệp: Công dân gương mẫu
Sở thích: Vếu
Tham gia: 30/01/2018
2Truyện đã đăng
Truyện dịch
Campione!
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện dịch
Shiniki no Campiones
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
2Truyện đang tham gia
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện dịch
The Lazy King
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối: