• 80
    Chương đã đăng
  • 0
    Đang theo dõi
Tên cũ:
  • 노세한
  • 노세 한
  • Arius
- What will happen if an ordinary guy is forced to be extraordinary man? - What will happen if a coward is forced to be brave?
Ngày sinh: 01/12/1995
Tham gia: 30/01/2018
3Truyện đã đăng
Truyện dịch
Lệ Hồ
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
1Truyện đang tham gia