Roan

Members
 • 4
  Truyện đã đăng
 • 1
  Tham gia
 • 282
  Chương đã đăng
 • 2
  Đang theo dõi
Tên cũ:
 • 노세한
 • 노세 한
 • Arius
- What will happen if an ordinary guy is forced to be extraordinary man? - What will happen if a coward is forced to be brave?
Ngày sinh: 01/12/1995
Tham gia: 30/01/2018